mmpsykologpraksis logo hvid

Privatlivspolitik

Hos mmpsykologpraksis er din privat data i sikre hænder.

Behandling af dine personoplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle, behandle og opbevare en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger

mmpsykologpraksis indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

  • Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer
  • Særlige kategorier af personoplysninger (såkaldt “følsomme personoplysninger”):
  • Relevante helbreds- og sociale oplysninger.

Formål med indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger​

Jeg indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At kunne kontakte dig, bekræfte og følge op på aftaler
  • At have samtaler med dig, føre en journal og opbevare dine oplysninger
  • At kunne tilbyde den bedst mulige behandling ift dine behov. Derfor kan jeg have brug for  helbredsoplysninger og eventuelt sociale oplysninger
  • At kunne afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, psykolognetværk, jobcenter, eller anden partner, der betaler din service hos mig
  • At opfylde lovkrav (Jfr. Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser).

Jeg behandler kun relevante personoplysninger​

Jeg behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, jeg bruger. Jeg bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Kilder til indhentning af personoplysninger

Jeg indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig, eller får dem formidlet gennem dit forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk, der på din opfordring henvender sig med din sag. Nogle gange får jeg oplysninger fra andre kilder som f.eks. jobcenter.
Jeg informerer dig, når jeg indsamler oplysninger om dig.

Indhentelse af samtykke til videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med samtaleforløb gennem en forsikringsordning har jeg brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til forsikringsselskabet eller et samarbejdende psykolognetværk om, hvor vi er i behandlingsforløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Jeg vil altid spørge dig om dit samtykke til at videregive oplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Brug kontaktoplysningerne nederst på siden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Det skal nævnes, at jeg har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, og skærpet underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

Tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med personoplysninger​

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine personoplysninger og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder​

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, og retten til at få slettet oplysninger. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelse, i form af tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt​

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, så kontakt mig på følgende:

Autoriseret Psykolog
Maiken Lundsgaard Martinussen

Drottninggatan 26 Karlshamn, Sverige. Tlf. 2990 8183

Ovenstående privatlivspolitik er revideret og opdateret i forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data: Persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) af 25. maj 2018

Konsultation i Karlshamn Sverige:

Drottninggatan 26 Karlshamn, Sverige

Email:

maiken@mmpsykologpraksis.dk

Telefon

(+45) 29 90 81 83

© Maiken Martinussen, 2023. Alle rettigheder forbeholdt.