Jobreferencer

Efter erhvervet uddannelse som psykolog, har jeg arbejdet flere år indenfor  voksenpsykiatrien, med individuel psykoterapi, diagnostik, psykologiske undersøgelser/ udredning, pårørendearbejde, supervision og undervisning.

Desuden på Fobi-dagskolen med undervisning i assertionstræning, og individuel behandling af klienter med angst og fobier.

1998-2002: OPUS-projektet (tidlig opsporing og behandling af unge med psykose). Arbejdsopgaver: Familiearbejde, bl.a. som terapeut i 1½-årige Flerfamiliegruppe-forløb og som kontaktperson for de unge.

Social færdighedstræning i grupper, opbygning af den sociale færdighedstræning samt visitationssystem, psykologsamtaler og undervisning.

2002-2006: Rådgivningen for børn og voksne med handicap i Frederiksborg Amt, med arbejdsopgaver ift. opbygning og videreudvikling af nyt rådgivningstilbud til børn og voksne med autisme og deres familier.

Konsulentfunktion i forhold til amtets 19 kommuner indenfor autismeområdet.
Rådgivning og vejledning til familier med børn og voksne med autisme, individuelt såvel som i gruppetilbud. Psykologsamtaler med familier med børn/ unge og voksne med autisme.
Formidling/undervisning i forhold til autismeområdet til forældre, pårørende og fagpersoner.

Jeg har siden 2007 været privatpraktiserende psykolog i Hillerød, hvor jeg har arbejdet med mangfoldige problemstillinger hos børn, unge og voksne.

Siden 2010 har jeg arbejdet for Matzau Erhvervspsykologer, hvor jeg hovedsageligt er tirsdage.
Siden 2011 har jeg arbejdet for PSYKON ved Ole Nielsen (konsultation i min praksis i Hillerød)