Jobreferencer

Efter erhvervet uddannelse som psykolog, har jeg arbejdet flere år indenfor  voksenpsykiatrien, med individuel psykoterapi, diagnostik, psykologiske undersøgelser/ udredning, pårørendearbejde, supervision og undervisning.

Desuden på Fobi-dagskolen med undervisning i assertionstræning, og individuel behandling af klienter med angst og fobier.

1998-2002: I 1998 blev jeg ansat i OPUS-projektet, og blev dermed én af pionererne i det banebrydende projekt indenfor tidlig opsporing og behandling af unge med psykose. Det største danske forskningsprojekt indenfor området om tidlig intervention ved psykoser, som også internationalt vakte interesse. Projektets resultater blev så stor en succes, at Regionerne i 2007 besluttede at udbrede OPUS-konceptet til hele landet. Så dermed fortsætter det arbejde, som jeg var med til at lægge grundlaget til. Jeg er meget stolt over at have været med, og over det arbejde der fortsat lægges i OPUS. De får mine varme anbefalinger. Læs mere om OPUS:

Mine arbejdsopgaver i OPUS: Familiearbejde, bl.a. som terapeut i 1½-årige Flerfamiliegruppe-forløb og Social færdighedstræning i grupper for de unge. Opbygning af den sociale færdighedstræning samt visitationssystem, kontaktperson, psykologsamtaler og undervisning.

I 2002 var jeg med til at skrive og redigere bogen: Unge med psykose – en integreret indsats, om vores (på det tidspunkt) foreløbige erfaringer med OPUS-behandlingen. Læs om bogen:

2002-2006: I 2002 blev jeg som den første psykolog ansat på Rådgivningen for børn og voksne med handicap i Frederiksborg Amt, hvor min primære arbejdsopgave var opbygning og videreudvikling af et nyt rådgivningstilbud til børn og voksne med autisme og deres familier.

Inden amterne og den meget velfungerende rådgivningsenhed vi havde opbygget (desværre) blev lukket med udgangen af 2006, havde jeg sammen med mine dygtige kolleger fået opbygget en rådgivning, som betjente samtlige 19 kommuner i Frederiksborg Amt, indenfor autismeområdet. Vi tilbød rådgivning og vejledning til familier med børn og voksne med autisme, individuelt såvel som i gruppe. Psykologsamtaler med familier med børn/ unge og voksne med autisme.
Formidling/undervisning i forhold til autismeområdet til forældre, pårørende og fagpersoner. Konsulentfunktion i forhold til amtets 19 kommuner indenfor autismeområdet. Formidling/undervisning i forhold til autismeområdet til forældre, pårørende og fagpersoner.

Da jeg i 2007 skulle skifte spor, blev det en kombination af privat praksis og deltids ansættelse på en skole for børn og unge med autisme.

Siden 2011 har jeg været privatpraktiserende psykolog i Hillerød og København på fuld tid, hvor jeg har arbejdet med mangfoldige problemstillinger hos børn, unge og voksne.

Siden 2010 har jeg arbejdet for Matzau Erhvervspsykologer (konsultation i min praksis i Hillerød og tirsdage i København)
Siden 2011 har jeg arbejdet for PSYKON ved Ole Nielsen (konsultation i min praksis i Hillerød og i København)
Siden 2011 har jeg arbejdet for HR CARE (konsultation i min praksis i Hillerød)

Jeg holder meget af at arbejde i privat praksis. Ethvert menneske, som træder ind af døren til min konsultation, betragter jeg som en gæst, der skal have den bedst mulige sparring og behandling. Uanset årstid og tidspunkt på dagen.